Privacyverklaring
HACOM Products wil je met deze verklaring informeren over haar beleid rondom de verwerking van persoonsgegevens. In de verklaring kun je lezen wat er met je gegevens gebeurt.
Onderstaand geldt ook voor de merken websites: www.vlekwegshop.nl
Doeleinden van de gegevensverwerking
Vlekwegshop.nl is onderdeel van HACOM Products en levert producten voor de verzorging van tapijt, meubelstof, autobekleding, kleding en andere zachte stoffen.
HACOM Products verwerkt uitsluitend algemene persoonsgegevens. Dit is nodig voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met HACOM Products en voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Algemene gegevens kunnen ook worden gebruikt om de dienstverlening van HACOM Products te verbeteren, om je te informeren over nieuwe producten of dienstverlening, voor toezending van berichten waar je je voor opgegeven hebt. Hiervoor vraagt HACOM Products je toestemming.
Het kan voorkomen dat je bepaalde gegevens of toestemming niet wilt geven. Het gevolg daarvan kan zijn dat HACOM Products geen overeenkomst met je af kan sluiten, of een deel van de afgesproken taken niet kan uitvoeren. HACOM Products informeert je in dat geval wat de weigering voor gevolgen kan hebben.
Website, blogs, nieuwsbrieven
HACOM Products houdt op haar website algemene bezoekgegevens en statistieken bij. Het IP-adres, het tijdstip van opvraging en ingevulde gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden anoniem verzameld, behalve persoonsgegevens die je op contactformulieren invult. Voor blogs en nieuwsbrieven kun je je in het toegestuurde bericht afmelden.
Verkrijging van gegevens
HACOM Products verkrijgt de gegevens op volgende wijze:
  • Je geeft de gegevens zelf aan HACOM Products;
  • Je hebt contactgegevens ingevuld op de website;
  • HACOM Products heeft openbare bronnen geraadpleegd;
Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden behalve als:
  • Dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden die afgesproken zijn;
  • HACOM Products aan een wettelijke verplichting moet voldoen;
  • Bevoegde instanties daarom vragen in verband met de uitvoering van hun wettelijke taak.
Bewaartermijnen
Contactgegevens die je op (online) formulieren voor het aangaan van de overeenkomst hebt ingevuld of die je telefonisch of persoonlijk aan HACOM Products hebt gegeven vóór het aangaan van de overeenkomst worden maximaal 10 weken bewaard. Komt geen overeenkomst tot stand, dan verwijdert ROKXK je gegevens. Gegevens die van belang zijn voor de bedrijfsadministratie moeten 7 jaar bewaard worden. Dat is een wettelijke verplichting. Inhoudelijke gegevens over opdrachten worden na 2 jaar verwijderd tenzij de verwachting is dat deze gegevens voor toekomstige opdrachten nog nodig zijn.
Beveiligingsniveau
HACOM Products beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, virusscanners, back-ups, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Indien je van mening bent dat er toch misbruik is gemaakt van data, dan kun je contact opnemen met HACOM Products. De contactgegevens onderaan deze verklaring.
Rechten van klanten en websitebezoekers
Indien je  een relatie met HACOM Products hebt, kun je na een schriftelijk verzoek per post of e-mail via het onderstaande adres je persoonlijke gegevens inzien of opvragen aan wie gegevens zijn doorgegeven. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jezelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. HACOM Products zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Indien het door HACOM Products verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kun je schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je HACOM Products schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over diensten en/of producten van HACOM Products. Een gegeven toestemming voor het verwerken van gegevens of opvragen van gegevens bij derden kan altijd worden ingetrokken.
Eventuele klachten over de omgang met persoonsgegevens kun je na melding bij HACOM Products, ook melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
Aanpassen privacy verklaring

HACOM Products heeft het recht om haar privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website www.hacom.org en merken websites worden gepubliceerd.
Contactgegevens
Heb je vragen of verzoeken of wil je je toestemming intrekken, stuur deze dan naar:
HACOM Products, De Meeten 47, 4706 NJ Roosendaal / info@hacom.org
Bovenkant formulier
Bovenkant formulier
Onderkant formulier
Bovenkant formulier
Onderkant formulier