Download algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Door de door u gekozen artikelen bij vlekwegshop.nl te bestellen heeft u te kennen gegeven dat u met deze algemene voorwaarden akkoord gaat. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u vlekwegshop.nl hiervan op de hoogte te stellen.

Wanneer er onjuistheden staan vermeld in de door de vlekwegshop.nl vermelde gegevens aan u, dienen deze z.s.m. aan vlekwegshop.nl gemeld te worden.

Levertijden

De levertijden van voorradige artikelen is normaal gesproken binnen 3 werkdagen. De consument kan ten alle tijden contact opnemen met vlekwegshop.nl om zich te laten informeren over de exacte levertijd van het bestelde product. Mocht de levertijd van het product langer dan 5 werkdagen zijn, zal vlekwegshop.nl u hierover informeren.

Annuleringen

De levering van het product dient 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als vlekwegshop.nl met de consument een andere levertijd overeen is gekomen.

Na verzending van de bestelling is annulering niet meer mogelijk, anders dan gedurende de hierna te melden zichttermijn. Alle annuleringen dienen schriftelijk aan vlekwegshop.nl kenbaar te worden gemaakt. In de annulering dient u, uw naam met het ordernr. en uw rekeningnummer te noteren. Het rekeningnummer dient te corresponderen met het rekeningnummer waarmee u de betaling aan vlekwegshop.nl gedaan heeft. Verdere voorwaarden betreffende het terug te betalen bedrag leest u in het hoofdstuk zichttermijn/afkoelingsperiode.

Zichttermijn / Afkoelingsperiode

Op onze producten zit standaard een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen. Ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij onderling anders is overeengekomen.
Binnen deze 7 werkdagen, heeft u de bevoegdheid de onderliggende overeenkomst met vlekwegshop.nl te ontbinden. Indien u de overeenkomst wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via E-mail, brief of fax) aan ons te melden. Na ons akkoord, krijgt u de adresgegevens en kunt u het product aan ons retourneren. U draagt hierbij zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden van de goederen.
 
De betaling, exclusief verzendkosten, die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met vlekwegshop.nl heeft herroepen, zullen wij binnen 30 dagen nadat wij het door u geretourneerde product hebben ontvangen, aan u terug betalen. Voor een beroep te doen op deze retourregeling gelden naast bovengenoemde ook onderstaande voorwaarden.
 
De geretourneerde producten moeten voor 100% verkoopbaar zijn. Er mag aan het geretourneerde product geen enkele wijziging zijn aangebracht. De verpakking moet ongeopend zijn en het product moet ongebruikt en onbeschadigd zijn. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen moeten bij de retourzending bijgevoegd zijn.
 
Vlekwegshop.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw toedoen (anders dan door vlekwegshop.nl) is beschadigd. Indien een product wordt geretourneerd, dat naar het oordeel van ons schade heeft opgelopen, die aan een handeling of nalatigheid van de consument is of anderszins voor uw risico komt, zal vlekwegshop.nl u hiervan schriftelijk in kennis stellen.
 
Vlekwegshop.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product, als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden. Deze afkoelingsperiode geldt niet voor speciale aanbiedingen, producten die speciaal op maat of kleur voor de consument vervaardigd zijn of producten die bestemd zijn voor professioneel gebruik. N.B. De afkoelingsperiode is dus geen proef- of testperiode.

Auteursrechten

Alle auteursrechten en fotomaterialen welke gebruikt in deze website komen allen toe aan vlekwegshop.nl. Het zonder toestemming van vlekwegshop.nl publiceren of gebruiken van de inhoud van deze website is niet mogelijk. Hiertegen zullen indien nodig juridische stappen worden ondernomen.